Welkom bij WSV AVOH!

 

Hoe is de AVOH ooit ontstaan?

Na het werk varen op zomeravonden. Henk Schipper (toenmalige havenmeester of hulp? Is mij niet helemaal duidelijk geworden) vroeg mensen om gezamenlijk een tochtje te maken met wedstrijdelement en wel voor het hele gezin.

Het was altijd dolle pret en er ontstond een hechte band en het leek haast wel een familie. En zodoende ontstond er langzamerhand het idee om een vereniging op te richten.

Oprichting van de Activiteiten Vereniging “OUDE HAVEN” 

In het najaar van 1982 heeft Henk Schipper (toenmalige havenmeester) het initiatief genomen voor een eerste vergadering bij hem thuis om tot een vereniging te komen.

Op 16 december 1982 was de oprichtingsvergadering in het Visnet. Uiteindelijk zijn op 25 maart 1983 de officiële statuten vastgelegd in een notariële acte. 

Hierbij waren vertegenwoordigd:

=> Wicher Bonhof – Voorzitter AVOH 1982-1987

=> Lucas Hilhorst – Penningmeester

=> Jaap Jan Bakker – Secretaris

De andere 4 oprichtings bestuursleden waren

=>>> Henk Schipper natuurlijk als initiatief nemer

=>>> Wim Weitgraven

=>>> Mario Welbergen en Piet Bakker van 1982-1987

 

Doel van de AVOH zoals in de statuten staat verwoord:

Het watersportgebeuren in de oude haven van Huizen actiever maken en het verstevigen van de vriendschapsbanden tussen de ligplaatshouders. Hier staan wij natuurlijk nog steeds voor. Dit blijkt ook uit de grote saamhorigheid van leden en donateurs, die allen ook als vrijwilliger, een bijdrage aan onze vereniging willen geven. 

Begin bestuursperiode! 

Dit was meestal veel improviseren, daar er nog geen clubhuis was. De bestuursvergaderingen werden meest bij de bestuursleden thuis gehouden. De ledenvergaderingen in het Visnet of in het Vuronger aan de schoolstraat of in de kantine van de Balamundi.

Prioriteit 1 werd dus het verkrijgen van een eigen clubhuis en dat ging niet zomaar! 

Het eerste probleem was dat er geen bank te vinden was die ons financieel wilde steunen. Subsidie en bouw van een clubhuis werd door de gemeente afgewezen. Uiteindelijk hebben we van Jan Verweij geld kunnen lenen. Hiervoor zijn we hem nog altijd zeer dankbaar.

Na veel gepraat konden we de noodkerk “de Bron” van de hervormde gemeente overnemen. Deze hebben we in 1984 gekocht. Dit gebouw moest wel verhuisd worden van de Hinde Huizermaat naar de oude haven. In de winter van ‘84/’85 is deze met veel vrijwilligers verhuisd en opgebouwd ondanks de strenge vorst. Met veel inspanning en mede ook door de medewerking van bouwonderneming van Gerard Westland is alles goed gekomen. 30/4 was klaar en op 29/6 heeft de toenmalige wethouder Rebel het clubhuis officieel geopend. Ons clubhuis bevind zich nog steeds in een redelijke staat. Eigenlijk bevinden wij ons in een gezegend onderkomen en dat moet je dus niet zomaar willen veranderen! 

In 1986 kwam ons eerste clubblad uit

In 1992 zijn we een echte watersportvereniging geworden en lid van het Watersport Verbond. Hierna zijn we sterk gegroeid.

 

Wij hebben een gedurende de afgelopen 25 jaar 7 voorzitters gehad.

Een aantal zijn nog steeds actief, maar helaas zijn er ook overleden. 

- Wicher van 82-87 reeds in zonnetje gezet

- Jan van den Toren 88-89 (afgelopen mei op 73 jarige leeftijd overleden)

- Joep Laumans 90-92

- kleine crisis en voor 3 maand een interim vz Jan van den Berg (eind jaren 90 heeft hij de wereld omgezeild!) geweest

- Martin Beterams 92-94

- Hans Rooze 95-96

- Martin Beterams 96-2000

- Jan Bout 2000-2006

- na plots overlijden tijdelijk waargenomen door Jos van Lochem (onze huidige secretaries)

 

Wat werd/wordt er zoal georganiseerd bij de AVOH?

Dus wat zijn zoal die activiteiten waarover we het hebben?

In het begin waren er de vaartochtjes naar Nijkerk, nachttochten naar de Nes (Pampushaven), Uitdam. Ook andere activiteiten werden al georganiseerd zoals puzzeltocht op zee, bingo, zaklopen, vossejacht met seinvlaggen, wandeltochten door havensteden, BBQ-en op de Dode Hond, pannenkoeken bakken, bij een scouting lid een stropdas strikken, e.d.

Ook de eerste filmavonden werden georganiseerd in het Visnet (o.a. over de Whit Bread race en dan was het een volle bak!)

 

Bij het 25 jarig jubileum waren actief:

- Shantykoor: met 58 actieve leden

- Klaverjasclub: met 20 actieve leden

- Bridgeclub: met 39 actieve leden

- Micro sailing: (nieuw en groeiend aantal leden)

- Teken- en schilderclub: met 18 actieve leden

- Wedstrijdcommisie die o.a.:

Zeilwedstrijden (zomeravondwedstrijden, NEK aan NEK race, jaarlijkse openingstocht en het worstenfestival, ook het zeezeilen krijgt weer nieuwe impulsen en gestimuleerd vanuit de nautische commissie)

- Nautische commissie die o.a.:

Touw, knoop en splitscursus

Cursus TKN en Vaarbewijs 1

Cursus voor het marifoon basiscertificaat

Nieuw initiatief voor het zeezeilen (rondje N-H en/of rondje IJsselmeer) is genomen

- Activiteiten commissie die o.a.:

Met name in de winterperiode zijn er vele lezingen over allerhande onderwerpen. Van het afgelopen jaar was natuurlijk de ABN AMRO race presentatie een van de hoogtepunten, fantastisch!

De vereniging draait volledig op VRIJWILLIGERS en zijn georganiseerd in o.a.: 

- Beheer commissie: Elke maandag wordt het clubhuis door onze vrijwilligers schoongemaakt en namens iedereen daarvoor dank

- Technische commissie: Zij zorgen voor de goede staat van het gebouw en de voorjaarsschilder heeft ’t FOKSEL een fantastische faselift gegeven met de kleuren blauw en wit hetgeen ook beter past bij het nieuwe KNRM gebouw. Dit past en hoort zo in een Jubileumjaar! Hiervoor nog dank!

o Ook de Huizer Reddingsbrigade hebben recent hun werkplaats een vernieuwd uiterlijk gegeven. 

- Bar commissie: Dit blijft een continue inspanning om de vele avonden en de   zaterdagen weer vrijwilligers achter de bar te krijgen! Ervoor is meestal aangenamer, maar toch het moet wel geregeld worden. Ook voor beschikbaarheid van voldoende hapjes en drank zijn zij verantwoordelijk.

- De redactie van het clubblad ’t Fokselmaatje en onze webmaster.

 

Waar staan we nu?

Begin AVOH was het ledental ongeveer 40 en nu 250!!

Op dit moment zitten we ook in een sterke groei met gelukkig veel aanwas van jongeren. 

Hierbij zitten enkele die zeer gedreven zijn en meezeilen op het open wereldkampioenschap Yngling . Namelijk in 2005 waren zij nog 33ste, maar dit jaar 2007 in Medemblik zijn zij een 8e plaats behaald. Hier zijn wij zeer trots op en graag vraag ik of jullie nu even naar voren willen komen. 

=>> Wouter Toornstra

=>> Vincent Dukel

=>> Jaap Molenaar

Wat mij betreft zijn zij genomineerden voor de sportploeg van het jaar 2007 gemeente Huizen

Leden watersport:             147 (eind 2006 nog 131)

Donateurs:                        97

NU TOTAAL ca. 250 leden en donateurs

Schilderclub "Rust Roest": 18

Klaverjasclub:                    20

Bridgeclub:                        39

Shantykoor "De Zoute Zee": 58

 

Wat zal de toekomst ons brengen?

Wij zijn volop bezig met de gemeente om ervoor te zorgen dat de erfpacht verlengd zal gaan worden en dat we op deze locatie t..z.t. iets nog veel mooiers neer kunnen gaan zetten.

De aanwas van vele jongeren in de vereniging zullen nieuwe en frisse activiteiten met zich mee gaan brengen.

Namens het bestuur danken wij jullie allemaal voor de aanwezigheid en de belangstelling bij ons 25 jarig bestaan.

Wim Buijs 22 september 2007