Welkom bij WSV AVOH!

Overall 2018

Uitslag Botters         PHRF tcf

Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd

No Zeilno Naam Punten 2 3 5 7 9 12
1 1 St. Huizer Botters HZ 1 Margot Schaap 8,0 (3 ) 3 2 1 1 1
2 92 St Huizer Botters HZ 92 De Westland 9,0 (2 ) 2 1 2 2 2
3 45 St Huizer Botters HZ 45 Gebroeders Schaap 11,0 1 1 3 3 3 (dns)
4 10 Bert Bonneveld AM 1 27,0 4 5 (dns) dsq 4 dns
5 274 St Huizer Botters Bramzijger 30,0 (dnf ) 6 dns dns dns 3
6 108 St. Huizer Botters HZ 108 Janus Kok 30,0 (dns ) 4 dns dns 5 dns

Uitslag SW-a        SW factor

Punten houden rekening met 4 aftrekwedstrijden

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 580 Hulst-Tabak Frequent Flyer 10,0 (2 (3 ) 1 1 (5 ) 1 2 1 1 2 (dnf ) 1
2 628 Rob Schoots Wammes 12,0 1 1 (3 ) 2 1 2 (dns ) 2 (3 (3 ) 1 2
3 516 Adri Hidding Con Fuoco 28,0 3 2 5 5 3 (10 (6 (dns (dns ) 1 5 4
4 506 Berthus Sala Mindlift 36,0 (9 (dsq (8 ) 4 2 5 (dns ) 6 4 7 3 5
5 542 Stanley Braham Nina 39,0 6 7 4 3 6 (9 ) 4 (dns (dns ) 5 4 (8)
6 660 Joost van Loon Maria 42,0 4 4 (10 (7 (dns (dns ) 7 3 6 6 6 6
7 507 Ronald Kuik Caravelle 45,0 (dnc (dnc (dnc (dnc ) 4 4 dsq dns 2 4 2 3
8 611 Allard Welling Wood White 53,0 (dnc (dns ) 7 9 8 3 1 7 5 (dns (dns) dns
9 603 Anton van Duinkerken Luna 55,0 8 (dns ) 9 6 9 7 3 5 8 (dns (dns (dns)
10 799 René Yestra Waterworld 56,0 7 (dns ) 6 (dns ) 10 8 (dns ) 4 7 (dnf ) 7 7
11 518 Hans Ykema Twirre 63,0 10 5 (dns (dns ) 7 6 5 8 (dnf (dnf) dns 9
12 622 Rob Posthumus Circe II 69,0 5 6 2 8 (dns (dns (dns (dns ) 9 dns dns dns

Uitslag SW-b         SW factor

Punten houden rekening met 4 aftrekwedstrijden

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 552 Paul Toornstra Inja 11,0 1 2 (3 ) 2 (3 ) 1 2 1 (dns (5 ) 1 1
2 608 Arjan Broers Zeemeeuw 13,0 2 (5 ) 2 (dns ) 2 (9 ) 1 (5 ) 1 1 2 2
3 1 Hans Colenbrander Hebbus 17,0 (dnc (dnc ) 1 1 1 5 (8 ) 2 2 2 (dns ) 3
4 127 Albert de Brouwer Echt Waar 30,0 (dnc ) 3 (dns ) 3 (dns ) 2 3 (6 ) 5 6 3 5
5 513 Stephan van den Berg Léa Pair 32,0 6 4 5 (dns (dns ) 3 (dns ) 3 4 3 (dns ) 4
6 645 Eric van Heck Dehlya 34,0 3 (dns (7 ) 4 4 (6 ) 6 (7 ) 3 4 4 6
7 525 Kester North OId Man 45,0 (dns (7 ) 6 5 (dns ) 7 5 4 6 (dns ) 5 7
8 595 Wim Buijs Augustijn 67,0 (dns (dns ) 8 6 7 10 7 (dns ) 7 (dns) dns 8
9 511 Piet Bakker Balder 79,0 (dns ) 6 4 7 6 (dns (dns (dns) dns dns dns dns
10 550 Menno Ledel Windmaker 83,0 5 (dns (dns (dns (dns ) 4 4 dns dns dns dns dns
11 510 Pieter Reinhardt Tirion 89,0 4 1 (dns (dns (dns (dns) dns dns dns dns dns dns
12 524 Jelle Bergsteijn Chill out 97,0 (dns (dns (dns (dns ) 5 8 dns dns dnf dns dns dns
13 612 LPM Smeele Dobby 112,0 (dnc (dnc (dnc (dnc) dnc dnc dnc dns dns dns dns dns

Uitslag SW-c         SW factor

Punten houden rekening met 4 aftrekwedstrijden

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 650 Bart Timmerman Witte Paard 12,0 (dnc ) 1 2 (dns (dns ) 1 1 1 2 1 (3 ) 3
2 765 Ernst Troeder Black River 15,0 (dnc (dns ) 1 1 (3 ) 3 3 3 1 (dnf ) 2 1
3 509 Jeroen Schapendonk Moos 22,0 (4 ) 3 3 2 (6 (4 ) 2 2 3 3 (4 ) 4
4 652 Bart Kuhne Rorke's Drift 33,0 (dnc ) 5 4 5 2 (dns ) 5 6 4 (dns (7 ) 2
5 515 Ted Majoor Vrijheid 35,0 3 4 (dns ) 4 5 2 4 7 6 (dns (dns (dns)
6 527 Huub Geul Pen Duick 36,0 2 (7 ) 6 7 4 (10 (10 (8 ) 7 2 1 7
7 697 Peter David Fran pie drie 46,0 (dnc (dns ) 5 6 (dns ) 6 7 5 5 (dnf ) 6 6
8 546 Marijke Bunink Beluga 56,0 1 (dns ) 7 (dns (dns ) 5 8 4 8 (dns ) 8 dns
9 514 Remco Fischer Gejaagd door de wind 56,0 6 8 8 (9 ) 8 7 9 (dns (dns (dns ) 5 5
10 531 Jan Zeeuw van der Laan Olivia 66,0 (dnc ) 9 9 8 7 9 11 (dns (dns ) 4 9 (dns)
11 626 Jan Hetebrij Solvejg 72,0 (dnc ) 2 (dns ) 3 1 (dns ) 6 (dsq) dns dns dns dns
12 523 C. Wiesenekker Griend 94,0 5 6 (dns (dns (dns ) 8 (dns) dns dns dns dns dns
13 562 Herman Honshorst Venus 120,0 (dnc (dns (dns (dns) dns dns dns dns dns dns dns dns
13 520 Bart Veldhuis Mooi Weer 120,0 (dnc (dns (dns (dns) dns dns dns dns dns dns dns dns

Uitslag TVF         PHRF tcf

Punten houden rekening met 4 aftrekwedstrijden

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12
1 676 N. Feddes Silveren Maen 7,0 (dns (dns ) 1 1 1 1 1 (dns ) 1 (3 ) 1
2 668 Dirk Vlaanderen Bijlegger 11,0 1 1 2 2 2 2 (3 ) 1 (dns (4 (4)
3 691 Jeroen Molenaar ST9 17,0 (dnc ) 2 (5 ) 3 3 3 2 (dns (dnf ) 1 3
4 703 R. Bernard Windbruid 24,0 (dnc (dns ) 3 4 4 4 (dns ) 2 (dnf ) 2 5
5 797 M. van de Berg Stalen Gijs VB305 30,0 3 3 4 5 (dns ) 5 (dns ) 3 (dns (dns) dns
6 730 Kick Mulder Bruinvis 35,0 2 (dns ) 6 (dns (dns (dns ) 4 dns dnf dns 2

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.005

Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer

Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl