Welkom bij WSV AVOH!

Uitslag Botters         PHRF tcf

Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd

No Zeilno Naam Punten 2 3 5 7 9
1 1 St. Huizer Botters HZ 1 Margot Schaap 7,0 (3 ) 3 2 1 1
2 92 St Huizer Botters HZ 92 De Westland 7,0 (2 ) 2 1 2 2
3 45 St Huizer Botters HZ 45 Gebroeders Schaap 8,0 1 1 (3 ) 3 3
4 10 Bert Bonneveld AM 1 20,0 4 5 (dns) dsq 4
5 108 St. Huizer Botters HZ 108 Janus Kok 23,0 (dns ) 4 dns dns 5
6 274 St Huizer Botters Bramzijger 27,0 (dnf ) 6 dns dns dns

Uitslag SW-a         SW factor

Punten houden rekening met 3 aftrekwedstrijden

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 580 Hulst-Tabak Frequent Flyer 7,0 (2 (3 ) 1 1 (5 ) 1 2 1 1
2 628 Rob Schoots Wammes 9,0 1 1 (3 ) 2 1 2 (dns ) 2 (3)
3 516 Adri Hidding Con Fuoco 24,0 3 2 5 5 3 (10 ) 6 (dns (dns)
4 506 Berthus Sala Mindlift 29,0 (9 (dsq ) 8 4 2 5 (dns ) 6 4
5 542 Stanley Braham Nina 30,0 6 7 4 3 6 (9 ) 4 (dns (dns)
6 611 Allard Welling Wood White 31,0 (dnc (dns ) 7 (9 ) 8 3 1 7 5
7 660 Joost van Loon Maria 31,0 4 4 (10 ) 7 (dns (dns ) 7 3 6
8 603 Anton van Duinkerken Luna 37,0 8 (dns (9 ) 6 (9 ) 7 3 5 8
9 518 Hans Ykema Twirre 41,0 10 5 (dns (dns ) 7 6 5 8 (dnf)
10 799 René Yestra Waterworld 42,0 7 (dns ) 6 (dns ) 10 8 (dns ) 4 7
11 622 Rob Posthumus Circe II 43,0 5 6 2 8 (dns (dns (dns) dns 9
12 507 Ronald Kuik Caravelle 49,0 (dnc (dnc (dnc) dnc 4 4 dsq dns 2

Uitslag SW-b         SW factor

Punten houden rekening met 3 aftrekwedstrijden

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 552 Paul Toornstra Inja 9,0 1 2 (3 ) 2 (3 ) 1 2 1 (dns)
2 1 Hans Colenbrander Hebbus 12,0 (dnc (dnc ) 1 1 1 5 (8 ) 2 2
3 608 Arjan Broers Zeemeeuw 13,0 2 (5 ) 2 (dns ) 2 (9 ) 1 5 1
4 127 Albert de Brouwer Echt Waar 22,0 (dnc ) 3 (dns ) 3 (dns ) 2 3 6 5
5 513 Stephan van den Berg Léa Pair 25,0 6 4 5 (dns (dns ) 3 (dns ) 3 4
6 645 Eric van Heck Dehlya 26,0 3 (dns (7 ) 4 4 6 6 (7 ) 3
7 525 Kester North OId Man 33,0 (dns (7 ) 6 5 (dns ) 7 5 4 6
8 595 Wim Buijs Augustijn 45,0 (dns (dns ) 8 6 7 10 7 (dns ) 7
9 511 Piet Bakker Balder 51,0 (dns ) 6 4 7 6 (dns (dns) dns dns
10 550 Menno Ledel Windmaker 55,0 5 (dns (dns (dns) dns 4 4 dns dns
11 510 Pieter Reinhardt Tirion 61,0 4 1 (dns (dns (dns) dns dns dns dns
12 524 Jelle Bergsteijn Chill out 69,0 (dns (dns (dns) dns 5 8 dns dns dnf
13 612 LPM Smeele Dobby 84,0 (dnc (dnc (dnc) dnc dnc dnc dnc dns dns

 Uitslag SW-c         SW factor

Punten houden rekening met 3 aftrekwedstrijden

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 650 Bart Timmerman Witte Paard 8,0 (dnc ) 1 2 (dns (dns ) 1 1 1 2
2 765 Ernst Troeder Black River 12,0 (dnc (dns ) 1 1 (3 ) 3 3 3 1
3 509 Jeroen Schapendonk Moos 15,0 (4 ) 3 3 2 (6 (4 ) 2 2 3
4 515 Ted Majoor Vrijheid 22,0 3 4 (dns ) 4 5 2 4 (7 (6)
5 652 Bart Kuhne Rorke's Drift 25,0 (dnc ) 5 4 5 2 (dns ) 5 (6 ) 4
6 546 Marijke Bunink Beluga 33,0 1 (dns ) 7 (dns (dns ) 5 8 4 8
7 527 Huub Geul Pen Duick 33,0 2 7 6 7 4 (10 (10 (8 ) 7
8 697 Peter David Fran pie drie 34,0 (dnc (dns ) 5 6 (dns ) 6 7 5 5
9 626 Jan Hetebrij Solvejg 42,0 (dnc ) 2 (dns ) 3 1 (dns ) 6 dsq dns
10 514 Remco Fischer Gejaagd door de wind 46,0 6 8 8 (9 ) 8 7 9 (dns (dns)
11 531 Jan Zeeuw van der Laan Olivia 53,0 (dnc ) 9 9 8 7 9 11 (dns (dns)
12 523 C. Wiesenekker Griend 64,0 5 6 (dns (dns (dns ) 8 dns dns dns
13 562 Herman Honshorst Venus 90,0 (dnc (dns (dns) dns dns dns dns dns dns
13 520 Bart Veldhuis Mooi Weer 90,0 (dnc (dns (dns) dns dns dns dns dns dns

Uitslag TVF         PHRF tcf

Punten houden rekening met 2 aftrekwedstrijden

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7 8
1 668 Dirk Vlaanderen Bijlegger 9,0 1 1 (2 ) 2 2 2 (3 ) 1
2 676 N. Feddes Silveren Maen 12,0 (dns (dns ) 1 1 1 1 1 dns
3 691 Jeroen Molenaar ST9 18,0 (dnc ) 2 5 3 3 3 2 (dns)
4 797 M. van de Berg Stalen Gijs VB305 23,0 3 3 4 5 (dns ) 5 (dns ) 3
5 703 R. Bernard Windbruid 24,0 (dnc (dns ) 3 4 4 4 dns 2
6 730 Kick Mulder Bruinvis 33,0 2 (dns ) 6 (dns) dns dns 4 dns


ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.005

Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer

Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl